Присоединяйтесь к обсуждению конкурса: @ecosfezdesign
    Регистрация     Вход

Levon Hakhinyan

Дизайн-проект административного здания СЭЗ


1
181
18
Մաինինգի գործընթացը նորություն է համաշխարհային it, ինչպես նաև արժույթի շուկայում, ամբողջովին նոր իմաստ և գաղափար: Հայկական մաինինգի կենտրոնի դիզայնի նախագծման մեջ փորձել ենք կերպարն արտահայտել այնպես, որ էլ ավելի արտահայտիչ դարձնի մաինինգի ինովացիոն գաղափարները: Այդ իսկ պատճառով ,դիզայնի նախագիծը փորձել ենք իրականացնել պարամետրիկ ճարտարապետության հիմունքներով՝ ինչը լավագույն ոճերից է հնարավորինս լավ ներկայացնելու արդի կամ ապագային միտված որևէ ճարտարապետական կերպար արտահայտելու գործում:

Green architecture)

milena, 14:03:2019 11:36